ZŠ Petřiny – zápis 2019/2020

1. Informace o dítěti

Zadávejte bez lomítka

Trvalý pobyt

Jiná adresa pro doručování pošty (přechodný pobyt)

1.1 Doplňující informace o dítěti

  řádný
  po jednoletém odkladu
  po dvouletém odkladu
  Ne
  Ano

  pravák
  levák
  užívá obě ruce stejně
  Ne
  Ano
 

1.2 Informace o matce

Bydliště (pouze pokud je odlišné od dítěte)


1.3 Informace o otci

Bydliště (pouze pokud je odlišné od dítěte)


2. Poznámka

Vyplňte prosím správně, všechna červeně označená pole!

Oba zákonní zástupci žádají o přijetí dítěte do ZŠ Petřiny-sever ve shodě.